මහනුවර දිස්ත්‍රික් ජාතික දින වැඩසටහන උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සමරයි
71 වැනි ජාතික දින උළෙලට සමගාමීව වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලැබූ මහනුවර දිස්ත්‍රික් ජාතික දින සමරු වැඩසටහන ඊයේ (4) ‍අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පවත්වන ලදී. 
බෝගම්බර ක්‍රීඩාංගනයේදි පැවති මෙම උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් සහභාගී වූයේ නගර සැළසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලකී ජයවර්ධන මහතාය.
ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය ඇතුළු පාසල් ශිෂ්‍යභට කණ්ඩායම් එක්ව පවත්වනු ලබන ආචාර පෙළපාලියකින් සහ සංස්කෘතිකාංග රැසකින් යුත් මෙම සැමරුමේදී මහාමායා බාලිකා විදුහලේ ශිෂ්‍යාවන් විසින් සරඹ සංදර්ශනයක්ද පවත්වන ලදී. 
මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සහ මධ්‍යම පළාත් සභාව එක්ව මෙම ජාතික දින සැමරුම සංවිධානය කරයි. 

 

 

kds ind2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News & Events